Егер кері байланыс байланыс оң болса, онда

(3.11)

Жалпы жағдайда, тура тізбекте n элемент кері тізбекте бірнеше элементтер орналасса, онда

(3.12)

мұндағы Ki – тура тізбектегі элементтің коэффициенттері, КОС – кері тізбектегі элементтің коэффициенттері

Өлшеу құралдарының динамикалық сипаттамасы деп, өтпелі процесс кезіндегі шығыстық хВЫХ және кірістік хВХ шамалардың арасындағы функционалдық тәуелділікті айтады.

Динамикалық сипаттамалар толық және дербес болып бөлінеді. Толық динамикалық сипаттамаларға жататыны: дифференциалдық теңдеу, импульстік сипаттама h(t), өтпелі сипаттама h1(t), беріліс функциясы K(р), амплитудалық-жиіліктік А (w) және фазалық-жиіліктік j(w) сипаттамалардың жиынтығы.

Дербес динамикалық сипаттамаларға жататындары: толық динамикалық сипаттамалардың кейбір параметрлері, мысал Егер кері байланыс байланыс оң болса, ондаға уақыт тұрақтысы, кешігу уақыты, шығыс сигналының тұрақталу уақыты т.с.с. әдетте бұл сипаттамалар нормалданады.

Динамикалық сипаттамаларды тәжірибе жүзінде де алуға болады. Импульстік сипаттаманы алу үшін, өлшеу құралының кірісіне бірлік импульс беріліп, шығыстық шамасының h(t) өзгеріс заңдылығы тіркеледі.

Өтпелі сипаттаманы алу үшін өлшеу құралының кірісіне бірлік секіртпелі ықпал беріліп, шығыстық шамасы h1(t) тіркеленеді.

Өлшеу тәсілдеріне қарай өлшеу аспаптары келесі түрлерге бөлінеді: тұйықталмаған структуралық схемасы, салыстыру тәсіліне негізделген аспаптар (3.6, а - сурет); тұйықтал Егер кері байланыс байланыс оң болса, ондаған структуралық схемасы, теңгеру тәсіліне негізделген аспаптар (3.6, б - сурет) және аралас (комбинированные) аспаптар.

Салыстыру аспаптарында бастап шығыстық шамадан X бастап шығыстық шамаға Y дейін барлық түрлендірулер бір бағытта жүреді, яғни кірістен шығысқа қарай. Түрлендіру нәтижесінде X шамасы кванттауға, кодтауға және жадыда сақтауға ыңғайлы түрде Y – шамасына түрленіп шығады.

Теңгеру тәсіліне негізделген аспаптарда, теңгеру процессін іске асыру үшін салыстыру элементінде DХ = X - Хк айырымы түзіледі. Цифрлық аспаптарда басқарылатын түрлендіргіштің (УП) шы Егер кері байланыс байланыс оң болса, ондағыстық шамасы код болып келеді.

Теңгеру тәсіліне негізделген автоматты өлшеу аспаптарының динамикалық қасиетін талдау үшін беріліс функциясы қолданылады.

Тұйықталған автоматты өлшеу аспабының құрылымдық схемасындағы тура тізбекте бір буын болған жағдайдағы беріліс функциясы

(3.13)

documentbcvofun.html
documentbcvonev.html
documentbcvoupd.html
documentbcvpbzl.html
documentbcvpjjt.html
Документ Егер кері байланыс байланыс оң болса, онда